Jump to the main content block

Staff

Administrative Team

Hsun-Chun Chiu >

Hsun-Chun Chiu
Job Technician: Technician
E-mail: hcchiu@niu.edu.tw
Office Tel.: +886-3-9357400 ext. 7672
   

 

Wen-Zhe Huang >

Wen-Zhe Huang
Job Title: Technician
E-mail: wzhuang@niu.edu.tw